Banner Portaal


De Banner Portaal is een boog met bedrukte doeken waar het publiek onderdoor kan lopen. Een ideale aanvulling op de standaard huur- en baniermasten. Het geeft een geweldig effect en is de eerste sfeermaker bij de entree van ieder evenement.

Productblad PDF